بخش بارگذاری

.. ابتدا فایل خود را با استفاده از نرم افزارهای فشرده سازی با پسوند zip. ذخیره کرده و در ادامه آن را داخل سامانه بارگذاری نمایید.

بخش ویرایش و خروجی نهایی

.. بعد از بخش بارگذاری شما وارد صفحه جدیدی خواهید شد که در این بخش باید منتظر پاسخ سامانه بمانید.

.. در این بخش و بعد از اتمام مرحله بالا و در همان صفحه شما می توانید فایل های خروجی را مشاهده کرده و اگر مشکلی در پردازش و نام های تصاویر وجود داشت، در همان قسمت و زیر هر تصویر ویرایش کرده و در نهایت بر روی دکمه ثبت و تایید نهایی کلیک نمایید تا سامانه خروجی نهایی را برای شما قرار دهد.